Антоанета Костова: Ще възродим Чипровци с лява политика за хората и общината

Най-тежкият проблем на Чипровци е унищожаването на икономиката на района преди 25 години

Най-тежкият проблем на Чипровци е унищожаването на икономиката на района преди 25 години. Всичко, случило се след това, е последици. От индустриално градче с 3 000 работещи в минната индустрия, с 360 души, заети във военното производство, с 600 жени тъкачки на килими, днес Чипровци е селище със затихващи функции – без поминък, с висок процент на безработица.това казва кандидатът на левицата за кмет Антоанета Костова.

Антоанета Костова е кандидат на левицата за кмет на Чипровци, който излиза пред избирателите с твърд ангажимент за възраждане на общината на основата на стандартите за лява политика в местното управление. С опита си като бивш директор на Дирекция „Програми, проекти и европейско финансиране“, г-жа Костова обещава да работи с екипа си за привличане и оползотворяване на средства от националните програми и еврофондовете в полза на мнозинството от гражданите в общината. Амбициозната й цел е създаването на туристически продукт с марката „Чипровци”. Част от него е и опазването на традиционното за региона производство на чипровски килими – занаят, който се нуждае от държавна и общинска подкрепа, за да оцелее за поколенията.

- Г-жо Костова,  са най-тежките проблеми на Чипровци днес – обезлюдяване, застаряване на населението, безработица? Знаем, че мината беше закрита. 

- Най-тежкият проблем на Чипровци е унищожаването на икономиката на района преди 25 години. Всичко, случило се след това, е последици. От индустриално градче с 3 000 работещи в минната индустрия, с 360 души, заети във военното производство, с 600 жени тъкачки на килими, днес Чипровци е селище със затихващи функции – без поминък, с висок процент на безработица. Населението на общината е намаляло наполовина за четвърт век. Младите хора мигрират към големия град и в чужбина.

- Вие сте преподавател. В Чипровци има едно училище и една детска градина. Каква ще бъде тяхната съдба? Какви са приоритетите ви в образователната сфера?

- Основно училище „Петър Парчевич“ в Чипровци е единственото в общината, което за учебната 2015 – 2016 г. приюти в класните си стаи 85 деца. То е защитено училище, което обаче трудно оцелява при сегашната система на формиране на училищните бюджети. Зимата в Чипровци е различна от зимата в Пловдивско, а един ученик носи със себе си едно и също количество пари. Необходима е държавна политика ,която да помогне в издръжката на такива училища като чипровското. Просветно дело и училище в Чипровци има от 390 години и ще е срамно за държавата и общината то да затвори врати. Ще отделям средства от общинския бюджет за издръжката му и за храна на децата. За съжаление и в нашето училище има деца, които гладуват, в 21 век! Грижата за децата ще бъде приоритет за общината, която ще поеме таксата на в детската градина.

- Кандидатирате се за кмет от левицата – как се аргументирате пред избирателите, че лявата политика е политика за хората и общините? С какво може да подобри техния живот?

- Трябва да възродим Чипровци и с лява политика можем да го постигнем! Ще работя за това общината да стане икономически активна, да разшири и стопанисва добре общинската собственост, като я управлява в полза на хората. Имаме намерение да създадем общинско предприятие, което да обедини различните дейности. Помислили сме и за бизнеса. Ще стимулираме икономическото развитие чрез въвеждане на ниско ниво на патентните  данъци, подобряване качеството и сроковете на извършване на административни услуги. Всички тези усилия са част от левите стандарти в местното управление, с които се ангажирам пред избирателите.
Лявата политика е преди всичко политика за хората. Затова Чипровци ще бъде социално- ангажирана община. Ще постигнем това чрез разширяване на системата на социалния патронаж чрез помощи в домакинството и  обслужване по домовете за възрастните жители, създаване на дневни центрове и социален дом. Общината планира да подпомогне и младите семейства, като поеме таксите на децата в яслата и детската градина, ще осигури закуска за учениците в училище в размер на 1,50 лв. Ще създам система за задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев  от общинската гора по 5 куб. метра на семейство.
Политика за хората означава също едно по-добро местно управление без зависимости и корпоративни интереси – твърд ангажимент на левицата в Чипровци. Той ще ни помогне в привличането и оползотворяването на средства от национални програми и еврофондове в полза на мнозинството от гражданите в общината, която не бива да бъде прост диспечер на държавни пари към свързани фирми, а да ги насочва там, където са най-необходими и ще осигурят най-голям резултат. Залагаме много на публичния контрол върху ефективното им влагане и на ясните правила за участие в обществени поръчки.
Държим също на целенасочените усилия за подобряването на жизнената среда в града и околните села чрез повишаване на сигурността за населението чрез използване на съвременни технически средства и оптимизиране дейността на органите на реда, общинската полиция. Ще приемем разписана по години програма за целия мандат 2015 – 2019 г. за благоустрояване – водоснабдяване, сметосъбиране и извозване, канализация, ремонт на улични настилки, тротоари, профилактика на междуселската пътна мрежа. Ще заложим за ежегоден ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата в селата от Чипровска община. 

- ГЕРБ похарчиха 5 млн. лв. за стадион в Чипровци? Смятате ли, че такова разточителство за подобен проект е оправдано? Къде бихте насочили Вие средствата?

- Проектите, реализирани в община Чипровци по ПРСР са разработени и одобрени в предишния мандат ,в който работих като Директор на Дирекция „Програми, проекти и европейско финансиране“. След изборите бях освободена от работа. Трудно ми е да определя дали е целесъобразно да се кандидатства с проект за стадион, като имам предвид, че програмите дават определени рамки и в онзи момент реализирането на такъв проект беше възможно. Друг е въпросът, кой и по какъв начин се възползва от изпълнението му. Средства са нужни за решаването на ред по-важни проблеми. В Чипровци има активирано свлачище и спешно се налага неговото укрепване. Пътищата са в лошо състояние, уличните настилки са изровени, а дупките големи. Водопроводната мрежа в цялата община е остаряла и е за подмяна, канализация има само в малка част от Чипровци. 

- Чипровци е известен у нас, а и по света, с уникалните килими, които се тъчаха в града. Какво се случва с килимарството? 

- Миналата година Чипровският килим беше включен в Списъка на нематриалното културно наследство на ЮНЕСКО. Това е първа крачка към спасяването на този традиционен продукт. Необходима е цялостна стратегия за неговото бъдеще и в разработката й ще се включат общината и Историческият музей. Няколко местни фирми се занимават с производство, но те вече изпитват недостиг на квалифицирани тъкачки. Защитата на марката, рекламата, популяризирането на Чипровския килим – това са неотложните мерки за спасяването му. 

- Може ли възраждането на местните занаяти да осигури заетост и прехрана чрез производство и като туристическа атракция?  

- Тъкането е тежък, невисоко платен и съответно не много желан труд на този етап. Ако държавата приеме спасяването на Чипровския килим като политика, а общината го превърне в своя цел, ще успеем да предадем на поколенията този занаят и тази магия от багри и цветове.
Много залагаме на утвърждаването на региона и общината като устойчива и предпочитана туристическа дестинация. За целта е необходимо да създадем цялостен туристически продукт с марката „Чипровци“. Ще готвим активна рекламна кампания на общината като туристическа дестинация, както в България, така и по света. Ще определим приоритетите и механизмите за финансиране на културата в Община Чипровци, за да заеме онова място, което ни е отредила националната история.

В тази връзка имам едно предложение – сувенири, изработени на базата на чипровската килимена тъкан, могат да се използват като протоколни подаръци от държавните институции при посещения на гости. Това би помогнало много на Чипровци!

Източник:Фрог нюз