Проведе се конференция на общинската организация на БСП във Медковец

18.03.2016 г.

На 18.03.2016 г. се проведе конференция на БСП в община Медковец, област Монтана. За председател на ОбС на БСП е избран Милен Табаков, по информация от областния координатор Велизар Симеонов. За членове на НС на БСП са издигнати Марин Маринов и д-р Емил Райнов. За председател на НС на БСП е номиниран Михаил Миков. Няма направени номинации за ОПКК на БСП за председател и членове.