Проведе се конференция на общинската организация на БСП във Вълчедръм

19.03.2016 г.

На 19.03.2016 г. се проведе конференция на БСП в община Вълчедръм, област Монтана. За председател на ОбС на БСП е избран Любомир Филипов, по информация от областния координатор Велизар Симеонов. За членове на НС на БСП са издигнати Любомир Филипов, д-р Емил Райнов, Жори Алексиев, Пламен Младенов, Чавдар Минчев и Асен Качамачков. За председател на НС на БСП е номиниран Михаил Миков. Няма направени номинации за ОПКК на БСП за председател и членове.