Съвместна приемна на депуатата Илиян Тимчев и общинските съветници от БСП Камелия Трифонова, Галина Лазарова и Цветанка Каменова

Бяха поставени въпроси за организацията на движението в Монтана, състоянието на храма в кв. Мала Кутловица, наложителен ремонт на тротоари в различни части на града, предложения за междублокови пространства и почистване в определени райони

Съвместна приемна на народния представител левицата д-р Илиян Тимчев и общинските съветници от БСП Камелия Трифонова, Галина Лазарова и Цветанка Каменова се проведе с гражданите на Община Монтана.

Граждани поставиха различни въпроси, свързани с организацията на движението в Монтана, състоянието на храма в кв. Мала Кутловица, наложителен ремонт на тротоари в различни части на града, предложения за междублокови пространства и почистване в определени райони.

Те бяха запознати и с инициативата за възстановяване на скулптурата на богинята Диана, както и на други паметници с важна архитектурна и историческа стойност.

Специално внимание беше отделено и на въпросите, отправени от граждани, които имат дългогодишни жилищноспестовни влогове, като стана ясно, че в Народното събрание има внесени два законопроекта, с които се удължава срока за придобиване на жилище от правоимащите до края на 2019 г. Председателят на местната комисия по чл.8 в Общински съвет – Монтана Цветанка Каменова заяви, че БСП подкрепя удължаването на този срок, тъй като това ще даде възможност на 540 човека  в общината да се възползват от компенсациите за т.нар. „лихвоточки” и призова народните представители да подкрепят това предложение.