Проведе се общо отчетно - изброно събрание БСП - Монтана

Проведе се общо отчетно - изброно събрание БСП - Монтана

Проведе се общо отчетно - изброно събрание БСП – Монтана, където за председател на ОбС на БСП е избрана Камелия Трифонова, по информация на Велизар Симеонов - областен координатор. Номинацията за председател на НС на БСП е Михаил Миков. Номинацияте за членове на НС на БСП са: Руси Статков, Марин Маринов, Катя Николова, Ивайло Лилов, Атанас Костадинов, Владимир Владимиров, Иван Йончев, Любимка Даскалова, Камелия Трифонова, Михаил Миков, Пламен Младенов, Корнелия Нинова. За делегати на Конгреса са номинирани Велизар Симеонов, Ивайло Георгиев, Камелия Трифонова, Иван Сергисов, Атанас Костадинов. Предложението за председател на ОПКК е Любка Игнатова. Предложенията за членове на ОПКК са: Красимир Статков, Ивайло Георгиев, Савка Христова, Лъчезар Лазаров, Иван Сергисов.