Проведе се конференция на общинската организация на БСП в Лом

актуална информация към 25.04.2016г

На проведена конференция на БСП в община Лом, обл. Монтана за председател е избран Владимир Теофилов, по информация на Велизар Симеонов. За делегати на Конгреса са избрани: Жори Алексиев, ВладимирТеофилов, Красимир Иванов, Анна Кръстева. За председател на НС на БСП е номиниран Михаил Миков. Предложения за членове на НС на БСП: Янаки Стоилов, д-р Емил Райнов, Катя николова, Жори Алексиев
Предложения за председател и членове на ОПКК не са направени.