БСП-Чипровци проведе отчетно изборна конференция

актуална информация към 22.04.2016 г.

БСП-Чипровци проведе отчетно изборна конференция. На нея, по информация на Ивайло Лилов, за председател на организацията бе избрана Антоанета Костова. За председател на НС на БСП бе номиниран Михаил Миков. За членове на НС на БСП бяха номинирани: Пламен Младенов, Марин Маринов, Катя Николова, Руси Статков, Ивайло Лилов. За делегат на 49-тия Конгрес бе избран Пламен Младенов. За председател и членове на ОПКК – няма предложения.