Проведоха се конференции на общинските организации на БСП в Берковица, Брусарци, Г.Дамяново и Вършец

актуална информация към 12.04.2016г

На проведените конференции на БСП в Монтана, са направени следните номинации, по информация на Велизар Симеонов.

Община Берковица:

За председател е избран д-р Илиян Тимчев. Той е предложен и за член на НС на БСП. За председател на НС на БСП е предложен Михаил Миков. Делегати на 49-ия Конгрес на БСП ще бъдат д-р Илиян Тимчев и Красимир Тошев. Предложения за председател на ОПКК и за членове на ОПКК не са направени.

Община Брусарци:

За председател е избран Цветан Велев. Той ще бъде и делегат на Конгреса. За председател на НС на БСП е предложен Михаил Миков. За членове на НС на БСП са номинирани Д-рЕмил Райнов, Жори Алексиев, Ивайло Лилов. Предложения за председател на ОПКК и за членове на ОПКК не са направени.

Община Г. Дамяново:

За председател е избран Светослав Илиев. Делегат на Конгреса ще бъде Марин Маринов. За председател на НС на БСП е предложен Янаки Стоилов. За членове на НС на БСП са номинирани Руси Статков, Жори Алексиев, Велизар Симеонов, Евгени Белий, Боян Балев, д-рЕмил Райнов, Марин Маринов, Ивайло Лилов, Катя Николова, Атанас Костадинов. Предложения за председател на ОПКК не са направени, а за член е предложен Красимир Статков.

Община Вършец:

За председател е избран Атанас Мерджарски. Делегат на Конгреса ще бъде Руси Статков. За председател на НС на БСП е предложен Михаил Миков. За членове на НС на БСП е номиниран Руси Статков. Предложения за председател и за членове на ОПКК не са направени.